Urození též slovutné a mnoho vzáctné poctivosti J.M.C. král. pane rychtáři, J.M. pane purkmistře a páni spolu raddní, J.M. páni i k sníženým lidem milostivo náchylní

 

J.M. v laskavých  a milostivých pamětěch se snášeti

kterak  jsem, snížený grunt aneb chalupu která pro Mistra

ostrého meče při tomto wzactným král. mieste patrzi za dosti

velké peníze a draze kaupil a všeczkny snížené práce kte-

ré tak se vyskytnouti mohou, rád a ochotně vykonávám.

Nad to výše majíce i  jinde tu okolně své dobré živnosti

czo tak dalecze schraním přijdaucze  sem to zde proutrávím

víc wšak  méně vždy přece v to, co na mou sníženost patří

a náleží vše poníženie vykonávám a vybejvám.

 

Ačkoliv pak tyto wšeczky vieczy připomenuté v nejmenším bych k žiad-

né pamieti  nepřiváděl kdyby však mě k tomu důležitá  při-

čina nedoháněla a sama pauhá potřeba nevedla nebo odwedaucze

já po dvě letha J.M.C., tak jak od starodávna se zachovávalo

rukavice co jinší  dosahovaly já pak za tři letha nejmenšího 

krejcaru sem nedosáhl, na takové  pak abych co zhotoviti dáti

mohl dosti welký náklad wésti musím. Na druhém místě také

zkrácení  trpím že totižto předkové moji a mistři ostrého meče

každo ročně jistou částku sena jsau dosahovali já opiet

před loňském a letos nicz sem dosáhl. Na třetím pak mistě

největšího skrácení a téměř  ublížení by mě trpěti se dostalo

kdežto sem vzdálené místa aneb s.v. trati vody jak při

děkanství tak také při škole  s největší ošklivosti a

naplněním smradů čeled na to jednaje kliditi .a pucovati

musel a jsauce  ta viec velmi velice zanešena hluboké

příkopy  tak aby v své ordinární místo průchod vzali kopati

 

Přinucený byl za to pak až posavadě (ačkoliv jsem zaplatů

slíbenou miel) nejmenšího krejcaru nedosáhl.

 

Z kterýžto příčiny k J.Milostem  v nejhlubší sníženosti a poko-

ře se utíkajíc poníženě žádám 1. že ten vždycky každému

předku mému se vydávající  za rukavice ročně  po 2 kr. peněz

i mě vydati naříditi jako také tuž částečku pro vychování

k sníženým potřebám bezelstně míti musícího koně

sena užívati dovoliti a poslední za tuž velmi těžce

vykonanou práci klízení sv. trativodu tak abych já

svou čeládku vždy dále drjati a vychovati mohl

k dosažení mé zasloužilé mzdy své milostivé povolení

a snešení dáti ráčejí majíce v tom  po pánu Bohu k vzác. milostivě

důvěrnou naději, že totiž to k dalším časům přichráněný

budu a také toho co předešlí mistři užívali i já užiji a mé

snížené prosby oučinek dosáhnu při očekávání milostivé

resoluti zůstávám

 

Snížený poslušný

Samuel Joannides Mistr ostrého

meče při Královském městě Kolíně

 

Zpět na hlavní stranu