Narovnání mezi pozůstalými syny po Nebožtíku

Samuelovi Johanidesovi, mistru

popravním

 

 

Narovnání mezi pozůstalými syny po

neb. Samuelovi Johanidesovi mistru poprav-

ním, totiž Jiřzím, Samuhelovi a Frantzovi o

pozůstalé znížené grunty.

 

Léta Pánie 1704 dne 10. Aprilis stalo

se dobrowolné czele a dokonale narownani mezi Jiřzim,

Samohelem a Franczem jednobřzišními bratry a po-

zůstalými syny po Neb. Samohelovi Johanidesovi

bejwalým mistru ostrého mečze tu přzi Kral. Miestie No-

wym Kolinie a tu po niem pozůstalau zniženau cha-

lupu s Zahrady a loukou taky a kož na takowý zní-

žený grunty a niejaky základ na střzibřze, rozdílných

dluhůw, dle te přzi Prawie Rychtaržskem se nachazejiczy

liqvidati pržes 390 zlatých r. se sečztlo, nejsaucze tu

ale žadnych jinych prostrzedkův k zaplaczeni tychž dlu-

hův, tehdy z počzatku psany Jiřzi Johanides ty zni-

ženy grunty k diedicžnemu jmieni drženi a užiwani

ujima, ty nadepsane dluhy k placzeni na sebe přzejima,

a podle toho tak za dokonaleho hospodarže oznamených zní-

žených gruntův se přzijima a ačzkoliv by tu dru-

zí bratřzi  dále czo pohledawati nemieli, poniewadž ty  zni-

ženy grunty nad dluhy nadpoznamenane za wicze ne-

stoji, tehdy wzdy přzedcze  on Jiřzi Johanides nadřzečze-

nými dwaum bratrům Samuhelowi a Franczowi z do-

browolne bratrske lasky Padesate zlatých ryns. každymu

po 25 zl.r. na snesitedlny terminy dati se jest za-

kázal, wšak dřziwe ne až ty liqwidirowany dluhy

(mimo toho Heršlovi Löb, židu do Raustu , a

do zamku J.M. Kolinskeho, powiniowanýho

dluhu) spokoji a zaplati, načzež oni opačzeni

dwa bratřzi  dokonale uwykli a takowý znižený grun-

ty se wšim přzislušenstwim  jemu Jiřzimu přzeji,

dawaje mu přzi tom plnau mocz od sebe by toto po-

rownani neb  postaupeni opačzenýh gruntůw s wza-

cztnym powolenim J. M. S. Magistratu Kral.

Miesta Noweho Kolina nad Labem do knieh Miesta

tu kde naleži wepsano býti  mohlo.

Stalo se w přzitomnosti Panův Inspectorůw Pána

Krystiana Lud(vika) Weinle a Pana Antonína Kwie-

tonie přzi prawie Rychtařzkem  Kral. Miesta No-

weho Kolina nad Labem dne 10 Aprilis A. 1704

 

Toto narownani bywši skrze nadepsa-

neho Pana Inspectora Krystiana Lud. Weinle im ple-

no působnie přzednešeno, po přzečzteni ku prawu přzi-

jato, ratificirowano a s powolenim p.p.a p. na

přzedchaczejiczi poniženau žadost nadejmenowaného

Jiřzika Johanidesa do knich tiechto wepsane.

Actum in Cons. fer o s.ti Apollonii die 18. April.

A. 1704 Consule Domino Cristiano Fricz

Andreas Fr. Strach

syndicus.

 

kopie 1. strana                     kopie 2. strana

 

zpět na hlavní stranu